Info fra bestyrelsen

  Poul Pedersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen pr. 8. marts 2014.

  Børge Christensen, der ved generalforsamlingen blev valgt som 1. suppleant, indtræder derfor i bestyrelsen i stedet for Poul Pedersen.

  Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

  • Formand: Søren Solgaard Nielsen
  • Næstformand: Christian Jepsen
  • Kasserer: Pernille Mortensen
  • Formand Teknisk Udvalg: Børge Christensen
  • Sekretær + IT-ansvarlig: Birgitte Høyer